Förbön

Förbön

En av församlingens uppgifter är att be med och för människor.

Vi tror att Gud hör bön.
I varje gudstjänst ber vi för vår värld, för människor som är ensamma, människor som sörjer eller på olika sätt är drabbade av det svåra i livet.
Vill du att vi ber för dig, din familj eller någon annan i din närhet?
Skicka ditt böneämne till be@johanneskyrkan.com