Barn & ungdom

Johanneskyrkans ungdom

Johanneskyrkans Ungdom (JKU) är en egen förening i Johanneskyrkan och ansvarar och står för all barn och ungdomsverksamhet förutom konfirmationen. Det är en demokratisk förening som man blir medlem i genom termins/årsavgift eller via underskrift från vårdnadshavare om man är under sju år. Vår söndagsskola Äventyret är avgiftsfri men medlemsgrundande om man skriver på liksom ovan eller om man är över 7 år skriver under själv.

Vår förening är en av många equmeniaföreningar som tillsammans utgör riksorganisationen Equmenia. Equmenia förser oss med stöd i form av ekonomiska bidrag men framför allt genom bred kunskap om arbete med barn och ungdom.

Som demokratisk förening har vi en styrelse som organiserar och skapar förutsättningar för verksamheten och ser dessutom till att våra ledare får det stöd och den utbildning de behöver. Styrelsen väljs vid ett årsmöte dit alla medlemmar är välkomna att skicka förslag på styrelsemedlemmar, verksamheter och aktiviteter.


Äventyret

Äventyret kallas Johanneskyrkans söndagsskola. Äventyret samlas varje söndag kl 11 i samband med gudstjänsten. På Äventyret ger vi oss in i bibelns berättelser på olika sätt. Vi sjunger, leker, pysslar och spelar drama. Äventyret är för för barn mellan ca 4 – 12 år. 

Ansvarig ledare:
Peter Norrhall, 031 – 99 55 11 mail:peternorrhall@yahoo.se

Äventyret har ingen terminsavgift. Vårdnadshavares underskrift krävs för barn under sju år.


Barnkören

Barnkören övar/sjunger på tisdagar kl. 18.00 – 18.45 i Johanneskyrkan.
Någon söndag då och då sjunger vi i kyrkan.
Barnkören är för dig som går i låg/mellanstadiet.

Vill du vara med och sjunga?
Ta kontakt med Anette Bergsten, 0704-18 57 35 mail: anette1.bergsten@gmail.com eller Ulf Tidstrand

Välkommen med!


Scout

Scouterna träffas alltid på måndagar 18.00-19.30. Vi har scouter både i Johanneskyrkan och Greggereds kapell. Vi är nästan alltid ute.

Spårarscout är för dig som går i årskurs 1 till 3. Vi åker på läger, gör utflykter, har hemliga gäster, leker, busar, gömmer oss i skogen eller grillar korv vid vår eldplats. Alltid kläder efter väder!

Upptäckarscout är för dig som går i årskurs 4 till 6. Vi lär oss allt från hur man gör upp eld och tillverkar eget godis till första hjälpen och hur man hittar vilse. Vårt ledord är tillsammans och vi jobbar alltid för gemenskap. Alltid kläder efter väder!

Äventyrarscout är för dig som går som går på högstadiet. Som äventyrarscout får du lära dig något nytt nästan varje gång. Vi lär oss inte genom att läsa böcker som i skolan, i Scouterna provar vi på hur det är att göra på riktigt.

Tillsammans bestämmer ni vad ni ska göra, det kan vara allt från att poppa popcorn över öppen eld till att åka på läger och möta scouter från hela världen. Alltid kläder efter väder!

Scouting finns över hela världen! Mer information om scouting hittar du antingen på Equmenia eller Svenska scoutrådet.

Har du frågor om scout i Johanneskyrkan och i Greggered så hör av dig till Henrik Wernvik
mail: henrik@johanneskyrkan.com
mobil: 0728-538687

Titta gärna även in på vår Facebook-grupp för mer information!


Konfirmation

Konfirmationsläsning 2019 – 2020
Du som är född 2005 och 2006 är välkommen att konfirmationsläsa i Johanneskyrkan med början i höst. Vi träffas till konfa fyra lördagar under hösten och fyra lördagar under våren och vi ”läser” mellan 9.30 och 12.30. Vi kommer dessutom att försöka få till en hajk (övernattning) under hösten och åka på läger under våren innan konfirmationsavslutningen.

I läsningen varierar vi undervisning så mycket vi kan. Vi kör drama, värderingsövningar, ”vanliga” lektioner, och vi kommer att väva in film och musik i undervisningen.

Kostnad för läsningen är 800 kronor + kostnad för lägret i maj, vilket är beroende av var vi kommer att vara och med vilka andra (hur många…) grupper lägret blir. Kostnaden inkluderar bibel och konfamaterial samt fika/mat på våra lästillfällen och höstterminens hajk.

Lärare/ledare kommer att vara Henrik Wernvik och …?

Lästillfällen i höst
21/9              Konfa 09.30 – 12.30
22/9              Konfirmanderna välkomnas i Gudstjänsten i Johanneskyrkan 11.00
12/10            Konfa 09.30 – 12.30
16/11            Konfa 09.30 – 12.30
14/12            Konfa 09.30 – 12.30

Lästillfällen i vår
11/1              Konfa 09.30 – 12.30
22/2              Konfa 09.30 – 12.30
21/3              Konfa 09.30 – 12.30
25/4              Konfa 09.30 – 12.30
20-24/5        Läger
31/5              Konfirmationsgudstjänst

Undrar du något? Hör av dig till Henrik Wernvik:
Mobil: 0728-538687//Mail: henrik@johanneskyrkan.com


Tonårshäng

Några fredagar varje termin så träffas alla mellan 13 och 19 i Johanneskyrkan klockan 18 för att hänga lite tillsammans. Håll koll i almanackan för vilka datum som gäller!

Ansvarig ledare:
Jakob Sagman, 0707 – 67 82 25
Peter Norrhall, 031 – 99 55 11 mail:peternorrhall@yahoo.se