Startsida

Gemenskap, öppenhet och lärjungaskap

Gemenskap, öppenhet och lärjungaskap är ledorden för oss i Johanneskyrkan.
Vi prövar att forma våra liv utifrån de orden och vi försöker forma församlingens liv utifrån de orden.
I en tid då alla val görs individuellt vill vi vara en öppen gemenskap som delar, stödjer och bär.
Söker du en plats att växa och mogna på? Söker du gemenskap och tillhörighet?

Känn dig varmt välkommen till Johanneskyrkan!


Gudstjänster och samlingar under hösten

Välkommen att fira gudstjänst med oss – i kyrkan och på webben!
I och med höstupptakten så öppnar vi upp kyrkan, för upp till 50 personer, vid gudstjänster och andra samlingar. Vi fortsätter att vara noggranna med handhygien, att hålla avstånd och att hålla oss hemma om vi känner av några symptom. Du som rör dig i miljöer och träffar människor i riskgrupper, antingen i ditt jobb eller att du bor på äldreboende eller liknande, du stannar naturligtvis hemma också i fortsättningen och följer våra gudstjänster via webben.

Du som vill kan följa våra gudstjänster hemifrån här!

Våra ungdomsaktiviteter (scout, barnkör och tonår) fortsätter enligt programmet så länge vi har möjlighet.

Johanneskyrkans krisgrupp är med anledning av coronaviruset aktiverad. Vi uppmanar alla till att följa rekommendationerna från myndigheterna vad gäller coronaviruset, samt att hålla sig uppdaterad. Behöver du, eller någon du känner till, hjälp eller stöd just nu ber vi dig kontakta oss.

Krisgruppen: Patrick Svensson (0735-935318), Monica Ahlgren (0703-410550), Björn Albinsson (0705-929162), Henrik Wernvik (0728-538687).


Vad händer i Johanneskyrkan?

september - 22
  • 18:00 | Barnkören

september - 23
  • 18:00 | Öppen kyrka - ljuständning och bön

september - 25
  • 18:30 | Tonår

september - 26
  • 09:00 | Arbetsdag vid kyrkan

september - 27
  • 11:00 | Äventyrsgudstjänst med Henrik Wernvik, Elin Andersson, Äventyrsledarna

september - 28
  • 18:00 | Scout i Johanneskyrkan och Greggered

september - 29
  • 18:00 | Barnkören

september - 30
  • 18:00 | Öppen kyrka - ljuständning och bön

oktober - 4
  • 11:00 | Gudstjänst i kyrkan och på webben, nattvard med Henrik Wernvik

oktober - 5
  • 18:00 | Scout i Johanneskyrkan och Greggered

Hela kalendern hittar du här!


Hitta till oss!