Pålysningar

3 - mars
  • 11:00 | Gudstjänst, nattvard med Therése Wissö
4 - mars
  • 18:15 | Scout
5 - mars
  • 18:00 | Barnkören
6 - mars
  • 11:00 | Gudstjänst på Brogården med Christer Lygnersjö
7 - mars
  • 18:30 | Andrum
8 - mars
  • 17:30 | Friday Friends & Family - familjekväll med Mellotema - Vi äter tillsammans, leker och avslutar med andakt. 40 kr/vuxna 20 kr/6-18 år och max 100 kr/familj. Anmälan till kaisa@johanneskyrkan.com senast 5 mars.