Om

Om Johanneskyrkan

Johanneskyrkan i Lindome vill vara en kyrka för alla, en öppen kyrka som lever i dialog med sin tid, med samhället, världen och med människor i olika åldrar, från olika kulturer och traditioner.

Församlingens centrum är Jesus Kristus, men församlingen är inte en gemenskap av färdiga människor som tycker och tänker lika i alla frågor och som redan har alla svaren. Församlingen är en plats för växt och mognad, en plats där vi får söka tillsammans, en plats där Gud är närvarande genom sin Ande och ger ny kraft och inspiration.

En församling för hela livet

Gud har med hela livet att göra och med hela världen. Frågor om miljö, rättvisa, fred och människovärde hör hemma i kyrkan, liksom vardagslivets glädjeämnen och bekymmer och de djupa andliga frågorna. Johanneskyrkan vill vara en kyrka där vi alla kan få möta Gud, men också få möta oss själva och andra människor, en plats där både glädjen och sorgen ryms, en plats där viktiga samtal förs och där andliga erfarenheter görs.

Equmeniakyrkan 

Johanneskyrkan är del av Equmeniakyrkan. 
Equmeniakyrkan har sina rötter i Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. 

Församlingen äger och bedriver också verksamhet i Greggereds kapell.

Någon att samtala med

En kyrka för alla betyder att Johanneskyrkan inte är till bara för sin egen skull och för sina medlemmar. Därför är också Johanneskyrkans pastor till dig som behöver någon att samtala med. Pastorn har tystnadsplikt.

Församlingens pastor har också vigselbehörighet, samt förrättar dop och begravningar.