Verksamhet

Johanneskyrkans verksamhet

RPG

I Johanneskyrkan finns en RPG-grupp som träffas en gång per månad i det möte vi kallar “Måndagsträffen”. I kalendariet hittar du alla planerade träffar.

Kort om RPG: Riksförbundet PensionärsGemenskap är en rikstäckande, partipolitisk obunden pensionärsorganisation som är öppen för alla, oavsett livsåskådning; och som vill värna om hela människan utifrån kristna värderingar. Läs mer på www.rpg.org.se.

Medlemsavgiften för 2021 är 220kr. Seniorposten ingår samt Smart Card Senior med många förmånsrabatter. Medlemsavgiften sätts in på konto i Swedbank 8105-9694 591 786-9. Märke betalningen med RPG och ditt namn.

Frågor eller funderingar? Kontakta:

  • Birgitta Mattson, telefon 0704 452854
  • Eva Sandström, telefon 0769 471046