Roder

Funderar du på livet? Hur finner jag riktningen? Hur kan jag leva utan att begränsas av rädsla eller skam? Hur hittar jag gemenskap och kärlek?

Välkommen till vår mötesplats Roder där finns ett ärligt samtal om livet i smågrupper.

Roder är en kurs om sju torsdagskvällar där vi enskilt och tillsammans får reflektera och dela tankar om livet.

En Roderkväll börjar med drop-in och soppa med hembakt bröd kl 18.
Sedan fortsätter vi med ett kort föredrag utifrån kvällens tema, följt av enskilda reflektioner och delande i små grupper. Vi avslutar senast kl 21.

Vi träffas följande torsdagar
Hösten 2023
5 oktober
19 oktober
16 november
30 november

Våren 2024
11 januari
25 januari
8 februari

Vill du vara med? Anmäl dig så vi vet hur mycket soppa vi ska koka. Din närvaro är viktig för hela gruppen, så meddela Kaisa om du får förhinder vid någon träff.

Vill du pröva på? Välkommen, hör gärna av dig till Kaisa innan.

Anmäl dig via anmälningsformulär Roder eller direkt till pastor Kaisa på 0723250145 eller kaisa@johanneskyrkan.com.